امروز: سه شنبه, 30 دی 1399

انقلاب اكبر

بسم الله الرحمن الرحيم

 مطلب آرشيوي

ضمن عرض تبريك سي و ششمين سالگرد به ثمر نشستن انقلاب اسلامي ملت ايران،بنا داريم در متن زير مقايسه ي اجمالي از انقلابهاي مشابه انقلاب اسلامي ارائه دهيم تا در شناخت بهتر انقلاب اسلامي به ما كمك كند.

 دو انقلاب مهم كه به انقلابهاي كبير تعبيرميشوند يكي انقلاب فرانسه و ديگري انقلاب شوروي سابق(روسيه فعلي) مي باشد.

انقلاب فرانسه را سرسلسله انقلابهاي آزاديخواهانه مي دانند،از عوامل بوجود آورنده اين انقلاب ميتوان به خشم مردم بر حكومت سلطنتي استبدادي و همچنين به نارضايتي از وضعيت اقتصادي اشاره كرد و در مقايسه اي با انقلاب اسلامي ايران مشاهده ميگردد كه به دليل افزايش قيمت نفت،وضع اقتصادي ايران در زمان انقلاب بسيار مناسب بوده است.

 

 

انقلاب روسيه نيز كه نيمي از جهان را تحت تاثير قرار داد به دليل وضعيت بد اقتصادي و اجتماعي روسيه و همچنين رواج شايعات درباره فساد اخلاقي و سياسي دربار بود كه باعث خدشه وارد شدن به امپراطوري و تضعيف دولت و شكل گيري انقلاب شد.

 در هردوي اين انقلابها نيروي نظامي رژيم هاي گذشته در ضعيف ترين وضعيت خود قرار داشتند در حاليكه نيروي نظامي ايران در زمان انقلاب در اوج قدرت خود بوده و به ادعاي خود رژيم جزو پنج نيروي نظامي برتر دنيا بوده است.

هيچ كدام از اين انقلابها نتوانستند به طور كامل به اهدافشان دست يابند.

شوروي چند سال پس از انقلاب فرو پاشيد.از دلايل عدم توفيق انقلاب روسيه و دوام نياوردن انقلاب ميتوان به اين موارد اشاره كرد كه انقلاب روسيه برخلاف انقلاب اسلامي ايران همه مردم درگير شكل گيري انفلاب نبوده اند،علاوه بر آن با وجود دشمنان خارجي رژيم نوپا براي دوام نياز داشت تا به قدرت مردم تكيه كند در حاليكه در چند سال اوليه انقلاب چند صد هزار نفر قتل عام شدند.

همچنين آرمانهاي انقلاب روسيه كه برگرفته از نظريه هاي ماركس آلماني بود نتوانست توده مردم را با خود همراه كند.اين انقلاب نيز نتوانست آرمانهاي خود را به نسلهاي بعد انتقال دهد در حاليكه اهداف انقلاب اسلامي برگرفته از تعاليم ناب اسلامي بوده است كه طي 1400 سال جزئي از تاريخ و روح فرهنگ ملت ايران شده بود.

 در فرانسه نيز وحدتي در اهداف و شعارهاي انقلابي وجود نداشت،در برهه اي شعارها ميل به مشروطه خواهي،در برهه اي جمهوري خواهي،حمايت از امپراطوري،عدالت گرايي و آزادي گرايي بوده است كه موجب شد تا دهها سال پس از انقلاب نيز فرانسه روي آرامش به خود نبيند.

از آفت هاي هر انقلابي ميتوان به عدم اصالت ايدئولوژي،عدم پايبندي رهبران به اين ايدئولوژي ها،عدم اعتماد مردم به ايدئولوژي و رهبران انقلاب،اشاره كرد كه انقلاب اسلامي مصون از اين آفات مانده است.

به گفته نظريه پردازان انقلابها،دو عامل عدالت خواهي و آزاديخواهي مهمترين عوامل انقلاب فرانسه بوده است،در حاليكه جنبه عدالت خواهي آن با فرهنگ و تاريخ مردم هماهنگي بيشتري دارد ولي فرانسه به كمك سيطره بنگاههاي اقتصادي و سيستم آموزشي خاص و همچنين نظام رسانه اي و تبليغتاتي برتر،عامل آزاديخواي را آرمان اصلي خود جا زده است كه امروزه برخي انديشمدان غرب اذعان دارند كه با اين آزادي هرگز به سر منزل مقصود نخواهند رسيد.

تمامي نظريه پردازان انقلاب از جمله هانتينگتون،ماركس،جانسون در تحليل هاي خود در خصوص بروز انقلاب از نقش تاثير گذار رهبري غافل شده اند در حاليكه رهبري انقلاب اسلامي كه برخلاف انقلابهاي ذكر شده هم  از طبقه محروم و عادي مردم بوده و هم در تمامي شئون انقلاب،از شكل گيري تا به ثمر نشستن حضور داشته است از موثرترين عوامل پيروزي انقلاب اسلامي مي باشد.

 

 

 

در ادامه مناسب ديديم برخي از احوالات حضرت امام خميني را در دوران انقلاب ذكر كنيم:

 

تشريفات درباري:

ماشینی که می­خواست وارد دربار شود رنگش باید مشکی می­ بود و حتما یک سرنشین می­ داشت. او باید دم در ورودی از ماشین پیاده می­ شد و کلاهش را برمی­ داشت، لباس ملاقات می­ پوشید و وقتی وارد اتاق می­ شد می­ ایستاد تا اجازه­ی نشستن بیابد. حتی وضع طوری بود که چند ساعت قبل به فرد آداب ملاقات را یاد می­ دادند.

 

حضرت امام سوار ماشین سفید رنگی شد و به درب کاخ که رسید، گفت: «روح­ الله از طرف آیت­ الله العظمی بروجردی!» نگهبان گفت: «باید از ماشین پیاده شوید». امام گفت: «پس برمی­گردم.» نگهبان هم بالاجبار درب را باز کرد و ماشین تا دم در کاخ رفت. با همان وضعیت و بدون تغییر لباس داخل شدند و روی صندلی شاه نشستند. شاه که وارد شد، صندلی نبود و مجبور شد بایستد تا صندلی بیاورند. به شاه گفت: «آیت­ الله بروجردی فرمودند که قاتلین بهائیان ابرقو باید آزاد شوند.»
شاه گفت:«شاه مشروطه چنین کاری از دست­ش برنمی­ آید». دوباره پیام آیت­ الله را تکرار کرده، بلند می­ شوند و می­ روند. هیبت امام شاه را گرفته بود و همان روز فرمان آزادی قاتلان بهائیان صادر شد. (خاطرات آیت­ الله مسعودی خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 228)

 

 خدایا کی جوانان ما را به ما برمی گردانی

تابستان قم گرم بود. پس از اتمام درس همراه امام سوار اتوبوس شدیم. در اتوبوس چند نوجوان نیز حضور داشتند که شروع به تمسخر روحانیت کردند و هنگام پیاده شدن از اتوبوس عمامه­ ی حضرت امام را از سرشان انداختند. نگاهم به امام بود لب­هایشان می­ جنبید: «ای خدا! کی می­شود جوانان ما را به ما برگردانی؟»
اجابت دعای امام خیلی طول نکشید. (آیت اعجاز، ص 136)

 

 

موظفيم انجام وظيفه كنيم

حالات امام فرق نمي‌كرد. امام چه در نجف، چه در پاريس و چه در تهران حالاتشان يكسان بود و نهضت را پيروز مي‌دانستند. حتي در پاريس هم عده زيادي مراجعه مي‌كردند و مي‌پرسيدند: امام چه وقت پيروز مي‌شويم؟ و تا كي بايد كشته بدهيم؟ جواب امام اين بود كه ما موظفيم انجام وظيفه كنيم و اگر ما انجام وظيفه كرديم چه انقلاب ما به ثمر برسد و چه نرسد پيروزيم. حالات امام در تمام اين مراحل هيچ تفاوتي نداشت.

 

اگر يك قطره خون اباعبدالله در من باشد

در سال 42، هنگامي كه در بازار تهران، بعضي از فقها را زدند، مردم را زير ضرب و شتم گرفتند و همه قدرت‌ها نيز از اين كار دولت پشتيباني كردند، امام فرمودند: اگر يك قطره از خون اباعبدالله هم در من باشد، من تا رژيم ستمشاهي را ساقط نكنم از پاي نمي‌نشينم. و نه تنها آن بلكه آمريكا را نيز به ذلت و خواري مي‌كشانم. (پا به پاي آفتاب؛ ج 3، ص 269)

 

كاري نكن كه وقتي از كشور بيرونت كردم، مردم خوشحال شوند

خبر كشتار مدرسه فيضيه كه به امام رسيد تصميم گرفتند به صحن بروند و فرمودند بايد آبروي اينها ريخته شود. هر كس سعي بر اين داشت كه به نحوي از رفتن امام جلوگيري كند ولي موفق نمي‌شدند. لذا دست به دامان آقاي لواساني زديم و حتي در منزل را بستيم كه باعث ناراحتي امام شد و دستور فرمودند كه حتما در منزل بايد باز باشد. آن روز گذشت و امام مترصد بودند به هر نحوي كه شده مردم را در مدرسه فيضيه جمع كنند و فجايع فيضيه را به گوش جهانيان برسانند. به همين جهت سخنراني روز عاشوراي سال 1342 انجام شد و همانجا بود كه فرمودند: «اگر مي‌خواستند با سيدالشهداء بجنگند با بچه‌هاي 13 ساله چه كار داشتند؟ حكومت بني‌اميه مي‌خواست اساس را از بين ببرد. اينها هم كه حمله كرده‌اند به مدرسه فيضيه با اساس اسلام مخالفند» و سپس لبه تيغ را مستقيم به طرف شاه كشانده و فرمودند: «تو 47 سال از عمرت مي‌گذرد. اگر ديكته مي‌كنند، دستت مي‌دهند، نخوان. من به تو نصيحت مي‌كنم كاري نكن كه وقتي از كشور بيرونت كردم، مردم همانطور خوشحال شوند كه در هنگام بيرون كردن پدرت خوشحالي كردند، نكن بدبخت، نكن و... (دكتر محمود بروجردي ـ ندا ـ ش 1 ـ ص 28) 

 

 

 

اگر جن و انس پشت به پشت هم دهند و در مقابل من بایستند

روزی هنگام غروب به منزل امام رفتم. خواستم با ایشان مذاکره کنم. امام آماده ­ی نماز مغرب بودند ولی نشستند و به حرف­های من گوش دادند. به آقا عرض کردم فکر می­کنم بعد از 15 خرداد شما در مبارزه تنها بمانید.
امام فرمودند: «سعیدی چه می­گویی به خدا قسم اگر جن و انس پشت به پشت هم دهند و در مقابل من بایستند من چون این راه را حق یافتم از پا نمی ­نشینم.» (عروج از زندان زندگانی و مبارزات آیت­ الله سعیدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387، ص 55)

نظرات   

 
مدير سايت
+3 #2 مدير سايت در تاریخ: چهارشنب 16 بهمن 1392 ، ساعت 07:11 ق ظ
بسم الله
سلام "ز.ع" ،از لطف شما سپاسگزاريم.
حق با شماست،جاي بحث بيشتري در زمينه مقايسه انقلابها وجود داشت.
نظريه خانم اسكاچ را نيز مطالعه نموديم،نكته جالب در نظريات ايشان اينكه بنيان فكري ايشان در زمينه علل وقوع و چگونگي انقلابها،بعد و قبل از انقلاب اسلامي ايران اساسا تغيير نمود.
مشتاقانه منتظر انتقادات سازنده شما ميباشيم.
يا علي
نقل قول
 
 
ز.ع
+5 #1 ز.ع در تاریخ: سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 07:11 ب ظ
بسم الله الرحمن الرحيم
مطالب جالب و خواندني بود. مقايسه بين انقلابات جهان نيز بد نبود ولي جاي بحث بيشتري دارد. نظريه تدا اسكاچ پل در زمينه انقلاب ايران هم خواندني است.
خوشحالم كه اين سايت در همه زمينه ها فعال است و حرفي براي گفتن دارد. اميدوارم هميشه موفق و مويد باشيد. در پناه امام رضا(ع)
نقل قول
 

ارسال نظر

کد امنیتی
بارگزاری مجدد

طراحی قالب توسط : گروه برنامه نویسی قرمز