امروز: Tuesday, 17 May 2022

شقايق گفت با خنده ...

هو المحبوب

 

 گل همیشه عاشق

 

شقایق گفت  با خنده ؛ نه تب دارم ، نه بیمارم

اگر سرخم چنان آتش ، حدیث دیگری دارم

گلی بودم به صحرایی ، نه با این رنگ و زیبایی

نبودم آن زمان هرگز ، نشان عشق و شیدایی

 

Register to read more...

طراحی قالب توسط : گروه برنامه نویسی قرمز