امروز: سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398

احساسم خشکیده است ...

بسم الله ارحمن الرحیم

 

احساسم خشکیده است ...

  احساسم خشکیده است در میان همهمه های این سیر غریب ، که نامش را زندگی گذاشتند.

 احساسم خشکیده است در میان ازدحام سرد زمانه ...

 احساسم خشکیده است در پسِ نگاه های تلخ مردان روز گار...

 

 

 احساسم در تلاطم خروشان زندگی در میان زخم های مردم گم شده است .

 احساسم خشکیده است درکنج زندان وحشت گناه و دلواپسی ...

ادامه مطلب: احساسم خشکیده است ...

طراحی قالب توسط : گروه برنامه نویسی قرمز